Regulamin Sklepu obowiązuje od 09.05.2018

 

Sklep internetowy www.BHPPASTA.EU, działający pod adresem www.BHPPASTA.EU, prowadzony jest przez: IMCA s.c. Jan Bogacki Magdalena Bogacka, z siedzibą w Chotomowie przy ul. Lipowej 45; Dąbrowa Chotomowska 05-123 Chotomów, NIP 521-028-44-20, REGON 012599306.

 

Słowniczek terminów

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.BHPPASTA.EU, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line;
Partnerskie punkty odbioru – punkty prowadzone przez firmy współpracujące z www.BHPPASTA.EU w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

 

Wymagania sprzętowe i bezpieczeństwo

 

Sklep był testowany za pomocą komputera klasy PC z systemem operacyjnym Vista oraz przeglądarkami internetowymi; Microsoft Internet Explorer 9.0.4;  Google Chrome 16.0.912.75 m;  Taka konfiguracja sprzętowo – programowa gwarantuje prawidłową pracę ze sklepem.

Sklep jest zabezpieczony protokołem SSL 128b. Należy zwracać uwagę czy podczas logowania widoczne jest odpowiednie dla przeglądarki oznakowanie tego faktu.

W celu rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub pseudonim) adres e-mail oraz hasło oraz zapoznać się z przepisami Regulaminu. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu są bezpłatne.

Sklep nigdy nie wysyła wiadomości z prośbą o podanie loginu, hasła itp. Sklep nie wysyła również wiadomości z innym numerem konta niż podanym na stronie sklepu. Jedyny przypadek w którym może dojść do wymiany takich informacji jest kwestia zwrotów pieniędzy na Konto Klienta ale należy się w takiej sytuacji bezwzględnie kierować zdrowym rozsądkiem i koniecznie potwierdzać wszelkie wątpliwości telefonicznie.

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.BHPPASTA.EU.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.BHPPASTA.EU. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

- W zamówieniu Klient dokonuje:

- Wyboru zamawianych towarów,

- Oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

- Wyboru sposobu płatności.

W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia, a Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w Dziale "Formy płatności i nadpłaty".

 

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

Zmiany w zamówieniach

 

Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego sklepu lub telefonicznie pod numerem (0-22) 353 96 56; 602 554 524 Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta (weryfikacja poprzez e-mailową odpowiedź klienta na wiadomość ze zmianami wysłanymi przez Sklep).

 

Ceny towarów

 

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dane o asortymencie Sklepu są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach w Dziale "Dostawa".

 

Czas realizacji zamówienia

 

Ze względu na specyfikę sprzedawanych towarów, przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta albo Partnerskiego Punktu Odbioru w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

 

Dostawa

 

Sposoby i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

 

Poczta Polska

Przesyłka priorytetowa 2 dni robocze.

Przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych.

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz Ustawy Prawo pocztowe, odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

 

Firma kurierska

Przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy.

 

Odbiór osobisty w "Partnerskich punktach odbioru"

Przewidywany czas dostawy 2 dni robocze.

 

Sposoby i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej

 

Poczta Polska

Przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych.

 

Firma kurierska

Przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych.

 

Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską

 

Poczta Polska

Przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni.

Przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie.

Ceny zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html

 

 

WSZYSTKIE podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

Formy płatności i nadpłaty

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

Przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa (w przypadku płatności kartą kredytową należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Płatność przy odbiorze gotówką w wybranych Partnerskich Punktach Odbioru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia prze Klienta.

Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową on-line za pośrednictwem operatora płatności (należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury – w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia) lub poprzez system płatności PayU (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez PayPal).

Sklep zastrzega sobie prawo do pobierania przelewem wartości transportu "przesyłki pobraniowej" wobec nowych klientów lub klientów którzy wcześniej nie odebrali przesyłki pobraniowej bez podania uzasadnionej przyczyny. W takiej sytuacji klient przy odbiorze płaci tylko wartość przesyłanego towaru.

W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

Jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta za pośrednictwem e-mail po uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

Jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1,00 (słownie: jeden) złoty i jest mniejsza lub równa 5,00 (słownie pięć) złotych kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

Jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1,00 (słownie: jeden) złoty może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

 

Reklamacje

 

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres sklepu: www.BHPPASTA.EU Dział Reklamacji i Zwrotów ul. Lipowa 45; Dąbrowa Chotomowska 05-123 Chotomów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z reklamacją określającą żądanie Klienta oraz spełniającą wymogi określone w Kodeksie cywilnym dla roszczeń z tytułu rękojmi (art. 556-576). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Dokonanie przez Klienta zakupu w Sklepie stanowi zawarcie umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Z tego tytułu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny, liczonych od dnia otrzymania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w formie pisemnej na adres IMCA s.c. bądź pocztą elektroniczną. Po odesłaniu zamówienia Klientowi zostanie zwrócona cena zakupu oraz koszt najbardziej ekonomicznej przesyłki z oferty Sklepu.

Zwracane towary muszą być kompletne.  Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem). Produkty kosmetyczne nie podlegają zwrotowi po otwarciu opakowania po dostarczeniu, ze względu na ochronę zdrowia bądź ze względów higienicznych.

Nie podlegają zwrotowi rzeczy wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta, według jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od umowy, które może przyjąć następującą formę:

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: www.BHPPASTA.EU Dział Reklamacji i Zwrotów ul. Lipowa 45; Dąbrowa Chotomowska 05-123 Chotomów

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [uzupełnić]

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Dane osobowe

 

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.BHPPASTA.EU oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("Ogólne rozporządzenie o ochronie danych") w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osób fizycznych będących Klientami Sklepu są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia Klienta i w żadnych okolicznościach nie są przekazywane osobom trzecim, o ile nie jest to wynikiem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sklepie.

Klientowi, w zakresie jego danych osobowych, przysługują wobec IMCA S.C. wszelkie przewidziane w przepisach uprawnienia, w tym uprawnienia przewidziane w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, w tym w szczególności: prawo do udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Sklep nie stosuje profilowania.

Klient ma prawo żądania od Sklepu niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych, a Sklep bez zbędnej zwłoki usuwa dane, jeżeli nie są już one niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

 

Postanowienia końcowe

 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a IMCA s.c Jan Bogacki, Magdalena Bogacka. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.BHPPASTA.EU. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.